powered by Passiefhuis-Platform vzw

Bouwdetails Residentieel - uitgewerkt voor de stad Gent

Hieronder kan u de voor de stad Gent uitgewerkte details, zowel voor woningbouw als voor tertiare gebouwen, downloaden. Daarbij werden de afzonderlijke bouwdetails gebundeld als een .zip file. Elk detail bevat een twee pagina's tellend .pdf bestand. Op de eerste pagina vindt u het volledige detail. Op de tweede pagina wordt het detail getoetst aan de regels van optie B of deze bouwknopen al dan niet EPB-aanvaard zijn. Verder vindt u de R- en U-waardes van de afgebeelde opbouw (waarbij voor de materialen waarbij de warmtegeleidingscoëfficiënt niet is opgegeven op de tekening wordt uitgegaan van standaardwaarden). En tot slot vindt u hier ook een aantal aanbevelingen voor wat betreft de uitvoering.

Zowel de toetsing aan de EPB-regels voor wat betreft optie B als de U- en R-waarde zijn indicatief, en mogen niet worden overgenomen. Voor de EPB-regels verwijzen wij u graag door naar www.energiesparen.be, waar u de meest recente en nauwkeurige interpretatie van de evaluatie onder optie B terugvindt. Kijk daarbij zeker ook naar de nieuwsbrieven die het VEA regelmatig publiceert over de EPB-regelgeving, en waarbij er verschillende handelen over de interpretatie van de regels uit de EPB-bouwknopen-regelgeving.

De in deze details uitgewerkte oplossingen geven een beeld van hoe een goed luchtdicht en koudebrugvrij detail kan worden opgebouwd, en willen daarbij dienen als inspiratiebron. Deze details kunnen dus niet zonder meer worden overgenomen in een concreet bouwdossier, zonder rekening te houden met de randvoorwaarden van het specifieke bouwproject, en ontslaan de architect en de aannemer niet van een correcte uitvoering volgens de regels van de kunst.

Bouwdetails voor woningbouw

Bouwdetails voor tertiare gebouwen

Bouwdetails Residentieel - uitgewerkt binnen het Presti 5 programma, met de steun van het Vlaamse gewest

Hieronder kan u de technologiewijzers dowloaden die werden opgesteld binnen het Presti 5 project. Deze technologiewijzers, telkens handelend over een specifiek detail, bevatten naast het uitgewerkte detail ook een uitwerking van de opbouw op de werf. Deze details zijn louter informatief en mogen dus niet zonder meer worden overgenomen in een concreet dossier. De uitgewerkte oplossingen geven een beeld van hoe een goed luchtdicht en koudebrugvrij detail kan worden opgebouwd, en willen daarbij enkel dienen als inspiratiebron. Gezien deze details werden opgesteld toen passief bouwen nog erg nieuw was op de Belgische markt, zijn er ondertussen heel wat nieuwe en efficiëntere oplossingen beschikbaar.

Houtbouw Passief


Bouwdetails (4,40 MB)

ETICS Passief


Bouwdetails (1,25 MB)